Lyubomyr Matsekh

Head of strategic technology consulting. ELEKS GmbH



Share

Lyubomyr Matsekh